'กสท'เล็งสร้างเกตเวย์จูงใจผู้ผลิตคอนเทนต์ พิมพ์
ข่าว
เขียนโดย เจษฎา เชาวนะกิจ   
วันจันทร์ที่ 05 ตุลาคม 2015 เวลา 09:00 น.

ที่มาของข่าว - เดลินิวส์ (Th)
  
                     กสท เล็งสร้างเกตเวย์เพิ่ม หวังเอกชนเช่าใช้ลดเงินลงทุน เป็นช่องทางจูงใจต่างชาติเช่าใช้ ระบุ หากรัฐบาลไทยจะตรวจสอบข้อมูลออนไลน์ จะต้องมีกฎหมายรองรับเหมือนสิงคโปร์-มาเลเซียก่อน ชี้ชัดการบังคับรวมไอไอจีบนเส้นทางเดียวกันทำยาก

argaiv1694

 

                     พ.อ.สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการและรักษาการในตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในการเดินหน้าสู่นโยบายเศรษฐกิจดิจิตอล เพื่อจูงใจให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทยสิ่งที่ต้องทำคือ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมของประเทศให้มีเสถียรภาพ ราคาแข่งขันได้ ทั้งนี้ การให้บริการ อินเตอร์เนชั่นแนล อินเทอร์เน็ต เกตเวย์ (ไอไอจี) หากต้องการให้ผู้ผลิตคอนเทนต์ที่คนไทยมีการใช้งานสูงสุด เช่น กูเกิ้ล ไลน์ เฟซบุ๊ก ใช้ไทยเป็นฐานแทนสิงคโปร์ นั้น         

                     ทั้งนี้ ประเทศไทยต้องสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุน ทั้งการสร้างความเชื่อมั่นทางการเมือง ความชัดเจนของนโยบายด้านเศรษฐกิจ สิทธิพิเศษด้านภาษีสำหรับผู้ที่จะมาลงทุน การเอื้อประโยชน์เกี่ยวกับการจ้างแรงงานต่างชาติเข้ามาทำงานในประเทศไทย รวมถึงเรื่องการดูแลความปลอดภัยด้านข้อมูล เนื่องจากประเทศไทยนับเป็นสวรรค์ของนักแฮกเกอร์ ซึ่งคนเหล่านั้นจะอาศัยประเทศไทยเป็นฐานเพื่อโจมตีไปยังประเทศต่าง ๆ แต่หากรัฐบาลจะสามารถมอนิเตอร์ข้อมูลได้ก็ต้องมีกฎหมายรองรับก่อน เหมือนสิงคโปร์ และ มาเลเซีย และการมอนิเตอร์ก็ไม่ควรจับผิดทุกข้อมูลที่วิ่งผ่าน "ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ให้บริการไอไอจีในไทย 10 ราย ซึ่ง กสท เองก็มีประมาณ 6 เส้นทาง โดยเป็นเคเบิลใต้น้ำทั้งหมด ยังไม่นับรวมผู้ให้บริการรายอื่น ๆ อีก ดังนั้นแนวทางซิงเกิ้ล เกตเวย์ ก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นในประเทศไทย ทั้งนี้ แม้ว่าจะมีผู้ให้บริการมากราย แต่ราคาค่าบริการของไทยยังสูงกว่าสิงคโปร์ทำให้ผู้ผลิตคอนเทนต์ไม่สนใจเข้ามาใช้บริการในไทย ดังนั้น กสท จึงมีแนวคิดสร้างไอไอจี เพื่อให้ผู้บริการไม่ต้องลงทุนซ้ำซ้อน เพราะการสร้างแต่ละครั้งใช้เงินหลัก 1,000 ล้านบาท แต่กำไรต่ำ แต่หากผู้ให้บริการมาเช่าใช้ของ กสท ก็จะสามารถให้บริการในราคาที่ถูกลงได้ เป็นแรงจูงใจให้ผู้ผลิตคอนเทนต์ใช้บริการของคนไทยมากขึ้นโดย กสท ตั้งเป้าภายใน 3 ปี จะสามารถทำราคาค่าบริการได้เท่ากับราคาในสิงคโปร์"         

                     นอกจากนี้ กสท ยังมีแผนสร้างเคเบิลใต้น้ำอีก 1 โครงการ ซึ่งเบื้องต้นได้เสนอไปยังนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) แล้ว โดยรัฐมนตรีไอซีทีเห็นว่าเป็นโครงการที่มีรูปแบบเหมือน บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จึงให้ไปหารือโครงการร่วมกันเพื่อลดการลงทุนซ้ำซ้อน