ไทยยังขาดผู้เชี่ยวชาญความมั่นคงทางเน็ต พิมพ์
ข่าว
เขียนโดย เจษฎา เชาวนะกิจ   
วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2015 เวลา 08:30 น.
ไทยยังขาดผู้เชี่ยวชาญความมั่นคงทางเน็ต
Source - เดลินิวส์ (Th)
Wednesday, October 14, 2015  04:16
31604 XTHAI DAS V%PAPERL P%DND
"เอ็ตด้า" ย้ำ ทั่วโลกยังขาดบุคลากรด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ ระบุ ไทยมีความเสี่ยงถูกโจมตีจากไวรัสคอมพ์ อันดับ 7 ของโลก เร่งปั้นเยาวชนให้รู้ทันภัยอินเทอร์เน็ต
นางสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)(สพธอ.)หรือ เอ็ตด้า กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีการใช้งานเบอร์มือถือสูงถึง 93 ล้านเลขหมาย และคนหนึ่งคนก็จะมีเบอร์มือถือมากกว่าหนึ่งเบอร์ มีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตเกือบ 28 ล้านคน  ใช้ไลน์ถึง 33 ล้านบัญชี มีการใช้งานเฟซบุ๊กถึง 35 ล้านบัญชี ขณะเดียวกัน มีการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ หรืออีเปย์เมนต์ กว่า 800 ล้านบาท ทั้งนี้ สะท้อนให้เห็นว่า ประเทศไทยกำลังก้าวสู่สังคมเศรษฐกิจดิจิตอล
อย่างไรก็ตาม ในความสะดวกสบายเหล่านี้ มีความเสี่ยงและอันตรายที่แฝงมาด้วย ซึ่งองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนจำเป็นต้องหันมาให้ความสำคัญกับการป้องกันองค์กรของตนจากความเสี่ยงและอันตรายดังกล่าว ซึ่งจากรายงานไตรมาส 2/2558 ของบริษัท แคสเปอร์สกี้ พบว่า ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 7 ของโลก ที่มีความเสี่ยงต่อการถูกโจมตีด้วยมัลแวร์ หรือไวรัสคอมพิวเตอร์
ทั้งนี้ ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ถือเป็นภารกิจสำคัญอย่างยิ่งในสังคมดิจิ ตอล และบุคลากรด้านนี้ยังมีจำนวนไม่มากนัก และยังเป็นที่ต้องการของทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยยังขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องดังกล่าวอยู่มาก ซึ่งเอ็ต ด้าได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งที่ผ่านมาได้จัดการแข่งขันสุดยอดนักไซเบอร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยในเวทีต่าง ๆ มากมาย ถือเป็นการส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้เรื่องความมั่นคงปลอดภัยให้กับเยาวชนยุคใหม่ในวงกว้าง และเป็นเวทีในการแสดงฝีมือให้กับคนรุ่นใหม่ด้วย.
บรรยายใต้ภาพ
สุรางคณา วายุภาพ--จบ--
ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

       "เอ็ตด้า" ย้ำ ทั่วโลกยังขาดบุคลากรด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ ระบุ ไทยมีความเสี่ยงถูกโจมตีจากไวรัสคอมพ์ อันดับ 7 ของโลก เร่งปั้นเยาวชนให้รู้ทันภัยอินเทอร์เน็ต

argaiv1694

    

       นางสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)(สพธอ.)หรือ เอ็ตด้า กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีการใช้งานเบอร์มือถือสูงถึง 93 ล้านเลขหมาย และคนหนึ่งคนก็จะมีเบอร์มือถือมากกว่าหนึ่งเบอร์ มีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตเกือบ 28 ล้านคน  ใช้ไลน์ถึง 33 ล้านบัญชี มีการใช้งานเฟซบุ๊กถึง 35 ล้านบัญชี ขณะเดียวกัน มีการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ หรืออีเปย์เมนต์ กว่า 800 ล้านบาท ทั้งนี้ สะท้อนให้เห็นว่า ประเทศไทยกำลังก้าวสู่สังคมเศรษฐกิจดิจิตอล         

        อย่างไรก็ตาม ในความสะดวกสบายเหล่านี้ มีความเสี่ยงและอันตรายที่แฝงมาด้วย ซึ่งองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนจำเป็นต้องหันมาให้ความสำคัญกับการป้องกันองค์กรของตนจากความเสี่ยงและอันตรายดังกล่าว ซึ่งจากรายงานไตรมาส 2/2558 ของบริษัท แคสเปอร์สกี้ พบว่า ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 7 ของโลก ที่มีความเสี่ยงต่อการถูกโจมตีด้วยมัลแวร์ หรือไวรัสคอมพิวเตอร์          ทั้งนี้ ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ถือเป็นภารกิจสำคัญอย่างยิ่งในสังคมดิจิ ตอล และบุคลากรด้านนี้ยังมีจำนวนไม่มากนัก และยังเป็นที่ต้องการของทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยยังขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องดังกล่าวอยู่มาก ซึ่งเอ็ต ด้าได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งที่ผ่านมาได้จัดการแข่งขันสุดยอดนักไซเบอร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยในเวทีต่าง ๆ มากมาย ถือเป็นการส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้เรื่องความมั่นคงปลอดภัยให้กับเยาวชนยุคใหม่ในวงกว้าง และเป็นเวทีในการแสดงฝีมือให้กับคนรุ่นใหม่ด้วย.
       
ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์